Branże

Architektura

Jesteś architektem? Wiemy, że wyzwań i problemów do rozwiązania na co dzień masz bardzo dużo. Robiąc inwentaryzacje architektoniczno-budowlane możesz napotkać więcej...

Zabytki

Zarządzasz zabytkowym obiektem? Ciąży na Tobie ogromna odpowiedzialność za utrzymanie obiektu, zabezpieczenie przed zagrożeniami i upływem czasu. więcej...

Hale i obiekty wielkopowierzchniowe

Jeżeli odpowiadasz za zarządzanie halą produkcyjną bądź innym obiektem wielkopowierzchniowym musisz koordynować wiele aspektów działalności obiektu jednocześnie. więcej...

Składowiska materiałów / Kopalnie

Odpowiadasz za wydobycie, składowanie, transport czy wbudowanie materiałów sypkich? Poza problemem z nieregularnością, dostawców, odbiorców… istotna dla Ciebie jest więcej...

Technologie

skaning laserowy

Technika pomiarowa pozwalająca uzyskać dużą ilość danych w krótkim czasie, również miejsc trudno dostępnych. Wynikiem opracowania jest chmura punktów jako produkt sam w sobie lub podstawa dalszych opracowań. więcej...

UAS / fotogrametria

Naloty dronem oraz fotogrametria naziemna są niezwykle wydajnymi technikami pomiaru. Pozwalają one na pozyskanie danych obiektów niedostępnych. Wynikiem może być mesh, chmura punktów lub ortofotomapa. więcej...

Produkty

Chmura punktów

Na podstawie skaningu laserowego bądź fotogrametrii geoprofil wykonuje chmury punktów i przekazuje w dowolnym formacie. więcej...

2D CAD

Opracowujemy dokumentację 2D CAD na podstawie chmury punktów. plany kondygnacji, przekroje, rzuty elewacji. więcej...

3D CAD

Konwertujemy chmurę punktów do modeli 3D CAD. więcej...

Modele BIM

Na podstawie skaningu, fotogrametrii oraz dostępnej dokumentacji wykonujemy modele obiektów wzbogacone o wszelkie niezbędne atrybuty. więcej...

3D mesh

Z zebranych danych w formie zdjęć i stanowisk skanera generujemy fotorealistyczne modele 3D mesh. wiecej...

Kolizje / deformacje

Wykonujemy analizy na chmurze punktów takie jak badanie płaszczyznowości, pionowości. Konfrontując chmurę punktów z pozostałą dokumentacją badamy możliwe kolizje. więcej...

Referencje

 • Do zaplanowania wzmocnienia nasypu kolejowego potrzebowaliśmy modelu przestrzennego. Postanowiliśmy skorzystać z pomiaru dronem. Model 3D jaki dostaliśmy ułatwił nam zaplanowanie przyszłych prac znacznie lepiej niż szkic na kartce papieru.

  Krzysztof Grzymała – Kierownik Budowy, Poleko
 • Inwentaryzacja architektoniczna – duża szczegółowość

  Potrzebna mi była dokładna inwentaryzacja architektoniczna obiektu. Zaskoczyła mnie ilość szczegółów zawartych na inwentaryzacji. Na pewno z inwentaryzacji architektonicznych z wykorzystaniem skaningu laserowego będziemy korzystać częściej.

  Piotr Jutrowski – Monolit Budownictwo
 • Analiza deformacji – niepodważalny argument

  Nie wiedziałam, że analiza pionowości ścian i płaszczyznowości posadzki da nam tak pełny obraz tego  jak faktycznie nasz obiekt został wykonany. Analiza deformacji metodą skaningu laserowego dała nam niepodważalny argument  w rozmowach z podwykonawcą.

  Katarzyna Czarnecka – Kierownik budowy, ISN
Rzetelność, Doświadczenie

Rzetelność, Doświadczenie

Jesteśmy niedużą firmą realizującą duże inwestycje. 10 lat na rynku pozwoliło nam wypracować ugruntowaną pozycję

Pasja, Innowacje

Posiadamy nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, ale to przede wszystkim ludzie pełni zaangażowania i pasji tworzą naszą firmę. To dzięki nim udaje nam się dynamicznie rozwijać i sprostać wymaganiom branży.

Pasja, Innowacje

Nasi partnerzy