Pomiary objętości – 100% pewności ilości materiału

To dlaczego warto znać dokładną ilość materiału zapewne już wiesz. Jeżeli nie, zapraszam tutaj. Teraz wyjaśnię Ci dlaczego właściwie proponujemy skorzystać ze skaningu laserowego i fotogrametrii. Tradycyjne metody polegają na pomiarach tachimetrycznych bądź GPS:

  • Ilość punktów pomierzonych w tych metodach jest ograniczona, jest to więc zawsze pewne uśrednienie wartości,

  • Bardzo często w trakcie pomiaru materiał cały czas jest transportowany, jeżeli pomiar trwa kilka godzin może się zdarzyć, że ten sam materiał zostanie pomierzony dwukrotnie,

  • Geodeta wykonujący pomiaru może niepoprawnie zinterpretować granicę między dwoma typami materiału.

Skaning i Fotogrametria pozwalają na:

  • Precyzyjne odwzorowanie powierzchni,

  • Dokładnie określony moment pomiaru – przelot dronem trwa kilka minut, skaning może trwać kilkanaście,

  • Możesz sam zweryfikować czy nie popełniono błędu w interpretacji – Dzięki temu, że uzyskujesz wizualne odwzorowanie obiektu.