Ortofotomapy - zastosowanie

UAV ortophoto

Ortofotomapy z drona mają szeroki zakres zastosowań i są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wierne odwzorowanie terenu. Mogą być użytkowane na potrzeby wizualizacji, jak również do wykonywania pomiarów.

Coraz powszechniej wykorzystuje się do celów projektowych i planistycznych. Ortofotomapa z drona jest przydatna w wykonywaniu planów dużych stref przemysłowych, kompleksów handlowych czy ośrodków wypoczynkowych. Może być przydatna na rożnych etapach inwestycji budowlanych. Ortofotomapy są też wykorzystywane w planowaniu infrastruktury, dróg, linii kolejowych, linii energetycznych i nie tylko.

Ortofotomapy z drona są powszechnie wykorzystywane w inżynierii lądowej, przy planowaniu i realizacji prac budowlanych. Pozwalają monitorować na bieżąco postęp prac i poddawać ocenie poszczególne etapy budowy.

DCIM105MEDIADJI_0508.JPG

Ortofotomapy w analizie elementów środowiska naturalnego

Cyklicznie wykonywane ortofotomapy z drona znajdują także swoje zastosowanie przy analizach środowiska, ponieważ pozwalają na detekcję zmian w środowisku naturalnym. Umożliwiają wykrywanie zmian poziomu wód powierzchniowych, zagęszczenia roślinności czy występowania osuwisk. Są wykorzystywane w analizach stanów rzek, drzewostanów, pól, jezior oraz lasów.

Ortofotomapa z drona może być również wykorzystywana do ewidencjonowania gruntów oraz przy wyznaczaniu granic działek.

DCIM105MEDIADJI_0508.JPG

Przykłady obiektów

Wszystkie
chmura punktów
2D CAD
3D MESH
pk105

Pałac Kochstedt

chmura punktów, 2D CAD, 3D MESH
Więcej
Mokra1_0002

Karwia ul. Mokra

chmura punktów, 2D CAD
Więcej
View More