Wykonujemy pomiary dronem oraz naziemną fotogrametrię

Pomiary geodezyjne – dron, fotogrametria

Wykorzystanie precyzyjnych pomiarów z powietrza pozwala nam na sporządzanie szeregu specjalistycznych opracowań:
  • ORTOFOTOMAPY . Tego typu opracowania mają szeroki zakres zastosowania – od map do celów projektowych i planistycznych przez plany ośrodków wypoczynkowych i kompleksów handlowych po ustalanie stanów użytkowania, pomiar areałów rolniczych czy dokumentację klęsk żywiołowych.
  • NUMERYCZE MODELE TERENU, na podstawie których możliwe jest bardzo szybkie i precyzyjne obliczenie objętości mas ziemnych, zmian zachodzących w wyrobiskach i na hałdach kopalń odkrywkowych czy analizowaniu postępu erozji klifów czy innych zjawisk przyrodniczych. Modele terenu wraz z ortofotomapą wykorzystywane są również przez archeologów do typowania miejsc przyszłych stanowisk archeologicznych.
  • FOTORAPORTY – inwentaryzowanie etapów budowy – zmorą dzisiejszego budownictwa drogowego, kolejowego czy kubaturowego jest właściwa ocena postępu prac. Wykorzystując system UAS  – pomiary dronem i zaawansowane metody obliczeń można tworzyć comiesięczne raporty które w sposób bardzo precyzyjny i niepodważalny dokumentują wykonane roboty, pozwalają obliczyć roboty ziemne oraz podać dokładną ilość materiałów sypkich zgromadzonych na terenie budowy. Wydruk takiego opracowania w kolorze z nałożonych projektem typu CAD pozwala również na bieżąco analizować zgodność prac z założeniami projektowymi.
  • POMIARY TERENÓW NIEDOSTĘPNYCH I NIEBEZPIECZNYCH – pomiary dronem są idealnym rozwiązaniem w przypadku terenów, które są z różnych przyczyn niebezpieczne. Przykładem są tutaj tereny podmokłe, torfowiska, hałdy materiałów sypkich czy tereny dotknięte klęskami żywiołowymi. Pomiary geodezyjne dronem znajdują szerokie zastosowanie w przypadku trudno dostępnych terenów.
  • MAPY WEGETACJI ROŚLIN – w Stanach Zjednoczonych fotogrametria lotnicza – pomiary dronem w gospodarstwach rolnych jest czymś zwyczajnym. Dziś dzięki obniżeniu kosztów pozyskania opracowań fotogrametrycznych wkracza również do dużych gospodarstw w Polsce. Dzięki zobrazowaniom NDVI możemy uzyskać ortofotomapę obszarów upraw z uwzględnieniem kondycji roślin i ich stanu rozwojowego. Pozwala to precyzyjnie zaplanować ingerencję człowieka oraz szybko i we właściwym miejscu  zareagować.
  • Do zadań geodezyjnych wykorzystujemy również fotogrametrię naziemną często w połączeniu z lotniczą. Wykonujemy precyzyjne modele 3D budynków, elementów architektury czy zabytków. Rozwiązania fotogrametrii naziemnej idealnie sprawdzają się przy tworzeniu rzutów elewacji z właściwym odwzorowaniem barw.

Wykorzystanie fotogrametrii i ochronie zabytków

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą pomiarów dronami, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy. Chętnie wspomagamy klientów naszą wiedzą i proponujemy najlepsze rozwiązania. Pomiary dronami to jedna z naszych specjalności, dlatego mają Państwo pewność, że usługa zostanie przeprowadzona w szybki i profesjonalny sposób.