Lokalizacja

kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie

Sprzęt

Trimble SPS930, Trimble S3, Trimble R8, Trimble R4, Leica TS15, Leica GS8, Flytech Birdie

Mapa do celów projektowych dla LK131 trafiła do inwestora

Za nami wiele tygodni ciężkiej pracy przy inwentaryzacjach klasycznymi technikami, nalotach fotogrametrycznych i analizie dostępnych materiałów dla 140 kilometrów linii kolejowej. Odcinek nad którym pracowaliśmy ciągnie się od kM 226 do 370 linii kolejowej 131.

To podczas prac na tej linii zdołaliśmy dostrzec wartość jaką ma ortofotomapa wysokiej rozdzielczości przy kontroli i opracowywaniu naszych materiałów. Wszelkie prace terenowe zaczęliśmy właśnie od  nalotu.

Co nam się udało dzięki temu osiągnąć?

 

  • Byliśmy w stanie błyskawicznie jak na taki odcinek przekazać klientowi materiał w postaci ortofotomapy,
  • Bardzo precyzyjnie zaplanowaliśmy zakres i harmonogram pozostałych naszych prac terenowych,
  • Pozyskaliśmy materiał do końcowej kontroli naszej mapy do celów projektowych pod względem jej kompletności i zgodności ze stanem faktycznym,

Wyzwania podczas realizacji

To co stanowiło największy problem podczas prac na LK 131 był brak materiałów wyjściowych w formie wektorowej. Tak Powiatowe jak i Kolejowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiadały głównie dane w formie skanów map bądź w ogóle nie posiadały nic w zakresie naszej mapy. Materiał z który oceniliśmy jako dobry był jedynie na długości ok. 30 km.

Komplikacje pojawiły się również na granicy województw. Podczas analizy granic wyszedł fakt, że granice obrębów sąsiednich województw są rozbieżne. Czasami się po prostu tak zdarza, ale wymagało to od nas dodatkowych wyjaśnień.

Pomimo, a może właśnie dzięki napotkanym trudnościom, nasz Zespół geoprofil.co będzie pozytywnie wspominał ten odcinek.