Gdzie badać deformacje i kolizje?

Badanie deformacji to proces, w którym jesteśmy w stanie określić ruchy obiektu obserwacji w stosunku do projektu (geodezyjna inspekcja obiektu) lub określonego momentu w czasie. Poprawnie wykonana analiza deformacji nie tylko wskazuje wartość przemieszczania czy zdeformowania obiektu. Pozwala ona również zidentyfikować naszym klientom przyczyny deformacji, sposób jej wyeliminowania oraz zminimalizować skutki.

W przypadku geodezyjnej inspekcji obiektu decydują się na nią nasi klienci wykonujący:

 • Budynki mieszkalne,
 • Budynki biurowe,
 • Hale o konstrukcji stalowej,
 • Hale o konstrukcji żelbetowej.

 

Jeżeli chodzi o deformacje badane w czasie to wykonujemy ją wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przemieszczania się obiektu:

 • Drogi,
 • Mosty,
 • Wiadukty,
 • Tory kolejowe,
 • Słupy / maszty,
 • Budowle hydrotechniczne,
 • Zabudowania w sąsiedztwie inwestycji budowlanych.

Podczas badania kolizji analizujemy stan istniejący z nowoprojektowanym. Jesteśmy w stanie zidentyfikować miejsca w których nowe elementy będą kolidować z istniejącymi bądź będą znajdowały się w zbyt małej odległości.

Należy je wykonywać wszędzie tam gdzie planowana  jest przebudowa lub rozbudowa będzie musiała się precyzyjnie wkomponować w istniejącą sytuację, a ewentualne błędy będą bardzo kosztowne:

Zabytkowe obiekty,
• Instalacje przemysłowe,

Kiedy badać deformacje i kolizje?

Geodezyjną inspekcję konstrukcji należy przeprowadzać czasami nawet kilkukrotnie podczas powstawania obiektu po zakończeniu kolejnych etapów procesu budowlanego:

 • Prace konstrukcyjne,
 • Instalacje MEP,
 • Prace wykończeniowe.

 

Interwał badania deformacji w czasie należy dopasować do rodzaju obiektu oraz dynamiki zachodzących zmian. Wacha się on od jednokrotnego pomiaru w roku do kilkunastu razy na dobę i można go określić tylko po analizie konkretnego przypadku.

Badanie kolizji należy przeprowadzić na tyle szybko przed realizacją prac aby wprowadzenie zmian w projekcie było jeszcze możliwe.

Jak badanie deformacji i kolizji może oszczędzić Ci kosztów?​

Ogólna zasada jest taka, że im wcześniej wykryta deformacja bądź kolizja, tym niższe koszty usunięcia jej skutków. Regularne wykonywanie badań deformacji jest tak samo istotne jak posiadanie ważnego ubezpieczenia. Z tą różnicą, że nie służy pokryciu kosztów katastrofy, a pozwala jej po prostu zapobiec.


W jaki sposób badać deformacje?

Technik badania deformacji jest wiele i należy ją dobrać uwzględniając zakładaną precyzję i rodzaj przemieszczania się obiektu:

 • Skaning laserowy – aktualnie najczęściej wykonywana przez nas technika badania przemieszczeń. Pozwala wykryć ruchy rzędu milimetra, a największymi jej zaletami są analiza całej powierzchni obiektu, a nie tylko wcześniej stabilizowanych punktów kontrolowanych oraz szybkość pozyskania danych,

 • Tachimetria – pozwala wykryć ruchy rzędu milimetra w każdej płaszczyźnie oraz wykonywać analizy deformacji w czasie rzeczywistym 24h na dobę,

 • Niwelacja precyzyjna – pozwala uzyskać dokładność submilietrową w płaszczyźnie pionowej,

 • Pomiary statyczne GNSS – pozwalają wykryć ruchy rzędu milimetra w każdej płaszczyźnie oraz wykonywać analizy deformacji w czasie rzeczywistym 24h na dobę, świetnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie odległości między punktami kontrolowanymi są znaczne,

 • Naloty dronem – pozwalają wykryć ruchy rzędu decymetra, sprawdzą się tam gdzie obiekt jest rozległy i trudno dostępny. Np. zwałowiska, klify

Przykłady obiektów

Wszystkie
chmura punktów
2D CAD
3D MESH
pk105

Pałac Kochstedt

chmura punktów, 2D CAD, 3D MESH
Więcej
Mokra1_0002

Karwia ul. Mokra

chmura punktów, 2D CAD
Więcej
View More