Lokalizacja

Gdynia

Sprzęt

skaner Faro S150, Leica TS15

Kościół w Lublewie - skaning i fotogrametria

Ostatnio mieliśmy przyjemność wykonać inwentaryzację uroczego kościoła Najświętszej Marii Panny w Lublewie. Dwa dni pozyskiwania danych i kilka dni obróbki w końcu dały efekt. 

Powstała w wyniku skaningu chmura punktów posłużyła do wykonania dokumentacji 2D CAD obiektu oraz badania zniekształcenia ścian kościoła. Stanowi ona również materiał wyjściowy do dalszych pomiarów deformacji obiektu. 

Poniżej animacja wykonana na podstawie chmury punktów.

Cyfrowa kopia obiektu

Skaning laserowy nie był jedynym zakresem naszych prac pomiarowych. Wewnątrz oraz wokół kościoła wykonaliśmy kilka tysięcy zdjęć, które pozwoliły nam w połączeniu ze skaningiem wykonać model 3D mesh obiektu. Trunde było wykonywanie zdjęć dronem wewnątrz tak niewielkiego obiektu. Kluczowe było doświadczenie operatora.

Ta forma danych jest doskonałym narzędziem do zobrazowania aktualnego stanu technicznego obiektu oraz może posłużyć do uzupełnienia powstałych w przyszłości ubytków i zniszczeń.

Poniżej animacja wykonana na podstawie modelu 3D mesh.

Analiza deformacji i 2D CAD

Oprócz dokumentacji 2D CAD wykonaliśmy również analizę pionowości ścian kościoła. Wyniki analizy ukazują szersze spojrzenie na zdeformowaną ścianę w porównaniu do tradycyjnych metod punktowego pomiaru.