Wykonujemy profesjonalne skanowanie laserowe 3D

skanowanie laserowe - deformacje

Skanowanie laserowe 3d jest szybką, skuteczną i precyzyjną techniką pozyskania trójwymiarowych danych otoczenia. Skaning laserowy pozwala nam wykonać pomiary dużych w znacznie krótszym czasie, a efekty pomiaru możemy wykorzystać do wielu analiz, wizualizacji. Skaning laserowy 3d daje nam dużo większą szczegółowość mierzonych obiektów. Adekwatnie przekłada się to na jakość i atrakcyjność efektu końcowego.

Skaning laserowy 3D – jak to się odbywa?

Skanowanie laserowe 3D pozwala pozyskać przy pomocy lasera miliony punktów 3D poprzez rejestrację ich współrzędnych, parametrów intensywności odbicia oraz koloru. Informacje pozyskane poprzez skaning 3D po wstępnej obróbce (rejestracji oraz czyszczeniu) można następnie zaimportować do szerokiego spektrum programów.

Skanowanie laserowe – zastosowanie 

Tak powstała chmura punktów może służyć jako produkt sam w sobie i być dowolnie wymiarowana, lub jako produkt wyjściowy dalszych opracowań.

Skanowanie laserowe ma bardzo szerokie zastosowanie:

Architektura:

 • Inwentaryzacja budynków – skanowanie laserowe architektury na potrzeby modyfikacji lub rozbudowy,

 • Monitorowanie postępu prac budowlanych,

 • Sporządzanie dokumentacji 2D CAD,

 • Sporządzanie modeli 3D CAD,

 • Generowanie wysokorozdzielczych ortoobrazów,

 • Skanowanie do BIM,

Zabytki:

 •  Precyzyjne inwentaryzacje na cele renowacji,
 •  Monitoring deformacji obiektu,
 • Sporządzanie dokumentacji 2D CAD,
 • Sporządzanie modeli 3D CAD,

skanowanie laserowe terenu

Infrastruktura:

 • Tworzenie map topograficznych 2D i 3D,

 • Tworzenie numerycznego modelu terenu,

 • Pomiar laserowy 3D linii kolejowych w celu kontroli skrajni,

 • Analiza postępu prac budowlanych

Przemysł:

 • Pomiary 3D hal i innych obiektów wielkopowierzchniowych,
 • Opracowywanie modeli PDMS,

 • Sporządzanie rysunków 2D CAD,

 • Analizy przestrzenne –  deformacje, kolizje

Inżynieria:

 • Pomiary pionowości i płaszczyznowości – badanie deformacji,

 • Kontrola wymiarowa komponentów o dowolnych kształtach

Składowiska materiałów sypkich:

 • Pomiary objętości hałd

Efekt skanowania laserowego - chmura punktów