Lokalizacja

Gdańsk

Sprzęt

skaner Faro S150, Trimble SPS930

Nowe Ogrody - Analiza skrzyżowania

W związku z powtarzającymi się zalewaniami skrzyżowania ul. Nowe Ogrody z ul. 3 Maja na zlecenie spółki Gdańskie Wody wykonaliśmy inwentaryzację metodą skaningu laserowego. 

Na podstawie chmury punktów wygenerowaliśmy powierzchnię terenu i warstwice. Aby pomóc zrozumieć zjawisko pokazaliśmy kolejne poziomy gromadzącej się wody opadowej. 

Opracowanie pozwoliło znaleźć przyczyny problemu oraz dobrać odpowiedni sposób jego rozwiązania.