Lokalizacja

Karwia, ul. Mokra

Sprzęt

skaner Leica P40 / tachimetr Leica TS15

Skaning laserowy pensjonatów

Wykonaliśmy mapę do celów projektowych oraz skaning laserowy obiektów na cele ich renowacji i rozbudowy.

Założyliśmy ciąg poligonowy w celu precyzyjnego powiązania ze sobą skanów.

Pozyskana chmura była wykorzystana do wymodelowania obiektu wyjściowego oraz wielokrotnie na etapie całego procesu projektowego.