You are currently viewing Katarzyna Czarnecka –  Kierownik budowy, ISN

Katarzyna Czarnecka – Kierownik budowy, ISN

Analiza deformacji – niepodważalny argument

Nie wiedziałam, że analiza pionowości ścian i płaszczyznowości posadzki da nam tak pełny obraz tego  jak faktycznie nasz obiekt został wykonany. Analiza deformacji metodą skaningu laserowego dała nam niepodważalny argument  w rozmowach z podwykonawcą.