You are currently viewing Krzysztof Grzymała – Kierownik Budowy, Poleko

Krzysztof Grzymała – Kierownik Budowy, Poleko

Do zaplanowania wzmocnienia nasypu kolejowego potrzebowaliśmy modelu przestrzennego. Postanowiliśmy skorzystać z pomiaru dronem. Model 3D jaki dostaliśmy ułatwił nam zaplanowanie przyszłych prac znacznie lepiej niż szkic na kartce papieru.