You are currently viewing Piotr Jutrowski – Monolit Budownictwo

Piotr Jutrowski – Monolit Budownictwo

Inwentaryzacja architektoniczna – duża szczegółowość

Potrzebna mi była dokładna inwentaryzacja architektoniczna obiektu. Zaskoczyła mnie ilość szczegółów zawartych na inwentaryzacji. Na pewno z inwentaryzacji architektonicznych z wykorzystaniem skaningu laserowego będziemy korzystać częściej.