Warto pracować na solidnych fundamentach?

Obiekt budowlany, choćby najlepiej dopracowany, dzieło największych specjalistów w branży – perełka. Nie będzie miał znaczącej wartości jeżeli będzie bazował na słabych fundamentach. Jeżeli luźno bądź wcale nie będzie współgrał z otaczającą go przestrzenią.  

Tym fundamentem, podstawą do opracowania projektu w inwestycjach infrastrukturalnych jest mapa do celów projektowych 

Słabej jakości, niedokładnie opracowana mapa do celów projektowych może spowodować wiele kolizji i utrudnić pracę w trakcie projektowania jak i jej realizacji. Może wpłynąć na terminy realizacji oraz zwiększyć koszty na każdym następnym etapie.

Jak dbamy o wartość dla klienta?

Skupiamy się na tym, aby nasze opracowania stanowiły jak największą wartoś dla odbiorcy. 

To, na co zwracamy szczególną uwagę :

Wstępny materiał - błyskawicznie.

Aby jak najszybciej móc zacząć wstępne prace projektowe większe obszary map do celów projektowych zaczynamy od nalotu fotogrametrycznego. Dzięki temu już w kilkanaście dni od pozyskania materiałów z zasobu posiadamy i udostępniamy wysokorozdzielczą (GSD nawet 1cm) ortofotomapę.  

Jest to materiał, który z powodzeniem wykorzystaliśmy już na setkach kilometrów map do celów projektowych. Aby zobrazować jakość ortofotomapy – na ortofotomapie o rozdzielczości 1 cm można dostrzec leżącą na chodniku 5 zł monetę. 

Wysoki poziom rzetelności opracowania  

W oparciu o ortofotomapę dokonujemy dodatkowej kontroli mapy. W rezultacie ryzyko błędów na mapie mamy zredukowane do minimum 

To co widoczne i to co nieuchwytne

Należy pamiętać, że mapa do celów projektowych to nie tylko pokrycie terenu. Równie istotną, a w przypadku niektórych inwestycji najistotniejszą jej częścią są elementu ustrojenia terenu –  sieci znajdujące się pod powierzchnią ziemi. Nie zostawiamy tych elementów bez kontroli. W razie potrzeby organizujemy kampanie pomiarowe wykrywaczami i georadarem, a w szczególnych przypadkach jeżeli jest taka konieczność wykorzystujemy batymetrię aby sprawdzić ukształtowanie dna zbiorników wodnych na trasie opracowania.

Przykłady obiektów

Wszystkie
chmura punktów
2D CAD
3D MESH
pk105

Pałac Kochstedt

chmura punktów, 2D CAD, 3D MESH
Więcej
Mokra1_0002

Karwia ul. Mokra

chmura punktów, 2D CAD
Więcej
View More