Porozmawiajmy o mapie jakiej potrzebujesz

Ustalimy zakres opracowania, sposób pozyskania danych i termin jakiego potrzebujesz.  


Sprawdź nasz zespół specjalistów w zakresie map do celów projektowych!

Mapa do celów projektowych dla infrastruktury, kolejnictwa, energetyki - wielkoskalowe opracowania

Jako projektant, generalny wykonawca lub inwestor odpowiadasz za projekt większy niż kilka kilkanaście hektarów? – Wiemy jak szybko i sprawnie dostarczyć Ci materiał do prac projektowych. 

Dzięki naszemu autorskiemu systemowi automatycznych powiadomień o zmianie statusu projektu, zawsze będziesz na bieżąco z aktualnym statusem mapy i przewidywanym terminem zakończenia prac. Po każdym kroku milowym dostaniesz maila z informacją o najbliższych krokach, ich perspektywach czasowych i specjalistach zaangażowanych w mapę.

Warto pracować na solidnych fundamentach?

Obiekt budowlany, choćby najlepiej dopracowany, dzieło największych specjalistów w branży – perełka. Nie będzie miał znaczącej wartości jeżeli będzie bazował na słabych fundamentach. Jeżeli luźno bądź wcale nie będzie współgrał z otaczającą go przestrzenią.  

Tym fundamentem, podstawą do opracowania projektu w inwestycjach infrastrukturalnych jest mapa do celów projektowych dla infrastruktury 

Słabej jakości, niedokładnie opracowana mapa do celów projektowych może spowodować wiele kolizji i utrudnić pracę w trakcie projektowania jak i jej realizacji. Może wpłynąć na terminy realizacji oraz zwiększyć koszty na każdym następnym etapie.

Gwarantujemy, że: Zawsze będziesz wiedział, na jakim etapie sporządzania mapy jesteśmy i ile pozostało do końca

Kluczowe w sprawnej realizacji projektu jest zgranie terminów wszystkich specjalistów. Zauważyliśmy, że większość projektantów nie ma świadomości, jak dużo czasu zostało jeszcze do pozyskania mapy do celów projektowych i na jakim etapie jest firma geodezyjna.

 

Dlatego decydując się na mapę do celów projektowych u nas, po każdym kroku milowym dostaniesz powiadomienie z informacją, co jeszcze zostało do wykonania i jaki wynika z tego ostateczny termin.

 

Nie będziesz miał problemów, aby planować kolejne etapy realizacji projektu!

Jak dbamy o wartość dla projektanta?

Skupiamy się na tym, aby nasze opracowania stanowiły jak największą wartość dla projektanta.

To, na co zwracamy szczególną uwagę :

Wstępny materiał - błyskawicznie.

Aby jak najszybciej móc zacząć wstępne prace projektowe większe obszary map do celów projektowych zaczynamy od nalotu fotogrametrycznego. Dzięki temu już w kilkanaście dni od pozyskania materiałów z zasobu posiadamy i udostępniamy wysokorozdzielczą (GSD nawet 1cm) ortofotomapę.  

Jest to materiał, który z powodzeniem wykorzystaliśmy już na setkach kilometrów map do celów projektowych. Aby zobrazować jakość ortofotomapy – na ortofotomapie o rozdzielczości 1 cm można dostrzec leżącą na chodniku 5 zł monetę. 

Wysoki poziom rzetelności opracowania  

W oparciu o ortofotomapę dokonujemy dodatkowej kontroli mapy. W rezultacie ryzyko błędów na mapie mamy zredukowane do minimum.

To co widoczne i to co nieuchwytne

Należy pamiętać, że mapa do celów projektowych to nie tylko pokrycie terenu. Równie istotną, a w przypadku niektórych inwestycji najistotniejszą jej częścią są elementu ustrojenia terenu –  sieci znajdujące się pod powierzchnią ziemi. Nie zostawiamy tych elementów bez kontroli. W razie potrzeby organizujemy kampanie pomiarowe wykrywaczami i georadarem, a w szczególnych przypadkach jeżeli jest taka konieczność wykorzystujemy batymetrię aby sprawdzić ukształtowanie dna zbiorników wodnych na trasie opracowania.