Inwentaryzacja architektoniczna i budowlana

Fotogrametria i skaning 3D – inwentaryzacje budowlane

Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych oraz modelowania 3D pozwala wykonywać inwentaryzacje architektoniczne oraz inwentaryzacje budowlane o wiele szybciej i precyzyjniej niż w przypadku tradycyjnych metod. Fotogrametria oraz skaning laserowy zapewniają duże możliwości w zakresie analizy i przechowywania zeskanowanego materiału.

Nowe techniki geodezyjne pozwalają na wykonywanie inwentaryzacji brył i struktur obiektów budowlanych, pomiarów kubatur, a także inwentaryzację dzieł sztuki i elementów architektonicznych takich jak witraże, malowidła czy fasady. Możliwe jest odwzorowanie powierzchni o przekroju krzywoliniowym, a także analizowanie oraz archiwizowanie otrzymanych pomiarów geometrii i stanu obiektów budowlanych.

Inwentaryzacje budowlane 3D – modele trójwymiarowe obiektów

Dzięki modelowaniu komputerowemu możliwe jest tworzenie cyfrowych modeli 3D inwentaryzowanych obiektów na podstawie chmury punktów. Modele trójwymiarowe dostarczają dokładnych informacji o geometrii obiektów budowlanych, ale również o ich właściwościach, takich jak na przykład kolor czy faktura. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe możliwości między innymi w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji architektonicznych budynków zabytkowych.

Inwentaryzacje architektoniczne budynków zabytkowych

Modelowanie 3D pozwala uzyskiwać i przechowywać dokładne informacje na temat obiektów zabytkowych i elementów ich wystroju czy zdobnictwa. Dzięki temu możliwe jest sporządzanie szczegółowej dokumentacji potrzebnej konserwatorom budynków, architektom i specjalistom z branży budowlanej. Inwentaryzacje budowlane 3D pozwalają w łatwy sposób, w dowolny momencie pobierać niezbędne informacje na temat obiektów, bez konieczności odwiedzania ich.

Inwentaryzacje budowlane oraz inwentaryzacje architektoniczne to jeden z obszarów, w których geodezja okazuje się niezastąpiona. Specjalistyczna aparatura wykorzystywana w pomiarach oraz oprogramowanie pozwalają najwierniej oddać naturę skanowanych obiektów, ich geometrię, kolorystykę i powierzchnię